Vaša sejna koda: ap1liccph05cr4sgsli4ivcespc4s22c

8. faza: Upravljanje sodelovanja v medkulturnem kontekstu

Pomembno je kar najhitreje preiti od koncepta kooperacije do operativne izpeljave. Kooperacije, ki se predolgo ukvarjajo z oblikovanjem in zagotavljanjem idealnih pogojev, pogosto niso uspešne zaradi nestrpnosti udeleženih, ki ne zaznajo nobenega vidnega poslovnega poteka kooperacije.

Za operativno izpeljavo in dolgoročni menedžment kooperacije je pomembno, da so vključeni vsi kooperacijski partnerji. Zanesljivost in medsebojno zaupanje sta neobhodno potrebna in za vse sodelujoče morajo obstajati veljavna pravila igre.  Poleg tega je zelo pomembna sestava tima ter uspešna integracija novih sodelavcev in sodelavk. Vedno je potrebno zagotoviti, da so na voljo potrebni časovni in finančni viri. V rednih časovnih razmakih je potrebno preverjati, če so bili zastavljeni ciji doseženi in skupaj se je potrebno odzvati na spremembe okvirnih pogojev v podjetju samem ali v zunanjem okolju.

8.1

Določili smo jasna pravila, kako bomo ravnali v primeru konfliktov znotraj sodelovanja.

8.2

Oblikovali smo skupni sistem za menedžment in monitoring.

8.3

Določili smo kriterije, po katerih bomo redno vrednotili uspeh sodelovanja.

8.4

Znotraj sodelovanja si prizadevamo za izboljšanje naših izdelkov, storitev in/ali procesov.