Vaša sejna koda: 8hs54svr52ncpmp4q0te17ig57fv93vb

6. faza: Skupna izbira trga – identifikacija in izbira privlačnih ciljnih trgov

Katere zahteve mora ciljni trg izpolnjevati, da sploh pride v poštev zame in za mojega kooperacijskega partnerja?

Ko je kooperacija ustanovljena, se morajo sodelujoča podjetja skupaj odločiti, na katerem trgu oz. na katerih trgih želijo aktivno delovati. Izbira mora biti narejena sistematično, saj izbrani trg ni vedno nujno tudi najboljši za doseganje namena kooperacije. Postopni proces izbire podjetjem omogoči, da trge, ki niso ustrezni, sistematično izključujejo in na koncu oblikujejo seznam prioritet. Najprej je treba identificirati načeloma zanimive ciljne trge. V naslednjem koraku jih ocenimo glede na predhodno določene kriterije. Pri procesu podrobnega usklajevanja glede izbire ciljnega trga so bistvenega pomena specifične informacije o trgu in panogah. Pri vseh teh korakih imajo podjetja na voljo številne vire informacij, ki omogočajo sistematičnost in primerljivost okvirnih pogojev v več državah.

6.1

Imamo prvi pregled o možnih trgih v JV Evropi.

6.2

Določili smo izključitvene kriterije, ki se na potencialnem trgu nikakor ne smejo pojaviti oz. obvezne kriterije, ki jih potencialni trg na vsak način mora imeti.

6.3

Določili smo kriterije, ki nam omogočajo ocenitev in primerjavo potencialnih ciljnih trgov glede na njihovo atraktivnost.

6.4

Pri dokončni izbiri trga smo upoštevali informacije o našem izdelku/naši storitvi, ki so značilne za posamezno panogo.

6.5

Sprejeli smo dokončno odločitev glede možnega ciljnega trga.